യൂത്ത് ലീഗ് ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു

Trulli

വാളാട് :ജീവൻ രക്ഷ മേഖലകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാരുണ്യ റസ്‌ക്യു ടീമിന് ആവശ്യമായ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി. പുത്തൂർ ശാഖ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് റസ്ക്യു ടീമിന് നൽകി ഉപകരണ സമർപ്പണം മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുന്നോത് ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.
പി.വി അലി ഹാജി, ഇബ്രാഹിം കൊടിലൻ, റഷീദ് കാഞ്ഞായി മജീദ്, വി.സി നസീർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

61

Avaneeth

Avaneeth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *