കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ ജെ.സി.ബി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു; ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു

പാൽചുരം ചെകുത്താൻ തോടിനു സമീപം ഇന്നലെ രാത്രി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ മറിഞ്ഞ ജെ.സി. ബി തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അഗാധമായ കൊക്കയുടെ അടിഭാഗത്തായാണ് ജെ.സി.ബി തകർന്ന് കിടക്കുന്നത്. രാത്രി ചുരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ലോറി നീക്കം ചെയ്തശേഷം തിരികെ വരുന്നതിനിടയിൽ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജെ.സി.ബി കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജെ.സി.ബി ഡ്രൈവർ അടക്കാത്തോട് സ്വദേശി ഷിനോയ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം മരത്തിൽ തടഞ്ഞു നിന്ന ജെ.സി.ബി യിൽ നിന്നും ഷിനോയ് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ജെ.സി.ബി മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

75

Avaneeth

Avaneeth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *