ഇടിമിന്നലേറ്റ് പശുക്കൾ ചത്തു: ഉടമക്കും പരിക്ക്

Trulli

കൽപ്പറ്റ: ഇടിമിന്നലേറ്റ് പശുക്കൾ ചത്തു. ഉടമക്കും പരിക്ക്. പൊഴുതന ആനോത്ത് പാപാലമുക്കില്‍ പുഷ്പന്റെ 3 പശുക്കളാണ് ചത്തത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയോടെ ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലിലാണ് പശുക്കള്‍ ചത്തത്. ഇടിമിന്നലില്‍ പുഷ്പനും പരിക്കേറ്റു.

67

Avaneeth

Avaneeth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *