ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങിൽ പനമരം മാതോത്ത് പൊയിൽ-വകയാട് പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് പുതു ജീവൻ

പനമരം :- പ്രളയ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ മാർഗം കാണാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്ന പനമരത്തെ മാതോത്ത് പൊയിൽ-വാകയാട് പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ കൃഷി പുനരാംഭിക്കാൻ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സഹായം. ലാഭം കുറവാണ് എന്ന കാരണത്താൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യാതെ തരിശിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി,വാഴ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുകയോ പതിവാക്കിയ കർഷകരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നെൽകൃഷി മാത്രം നടത്തി വരുന്നവരാണ്… Continue Reading

ബ്ലോക്ക്തല യുവജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

പുൽപ്പള്ളി : നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്ര വയനാട്, കാപ്പിസെറ്റ് പ്രഭാത് ലെെബ്രറിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പനമരം ബ്ലോക്ക് യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. പുൽപ്പള്ളി വെെ.എം.സി.എ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പുൽപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വെെസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.ജെ പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് റ്റി.എസ് ദിലീപ്കുമാർ തിരികൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. സെന്റർ… Continue Reading